Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 134

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 138

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 145

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 146

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 147

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 203

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 204

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 206

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 207

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 208
ࡱ> '` bjbjLULU ..?.?/D8D8D8D8l8|v28989898989:::jululululululuwh-zPlu:::::lu8989Mv5p5p5p:.8989ju5p:ju5p5p:6|06Fbd(d,hŷ֜֜֜෦֜hHhhPkOJQJ^JhHhOJQJ^JhPkOJQJ^J h~hHhCJOJQJ^JaJhPkCJOJQJ^JaJ h~h~CJOJQJ^JaJh~OJQJ^JhHhhHhOJQJ^J#h~hHh5CJOJQJ^JaJ4   ` b bdz|,.046bd  $a$gdPk$a$gd'I v,,FjHT8:߶󬞬}l^h<CJOJQJ^JaJ hC@hHhCJOJQJ^JaJhHhh<OJQJ^JhHhOJQJ^JhUpJOJQJ^JhC@OJQJ^JmHsHhC@OJQJ^JhVHOJQJ^JhVHCJOJQJ^JaJ hVHhHhCJOJQJ^JaJhPkOJQJ^Jh~OJQJ^JhHhhHhOJQJ^J" NP02TVX$a$gd'I:LNPpt268:@N\r$ 4P. B D !h!r!!!!!" ""@"T"ԶԶԚԶԶԶԶԶԶԅԅԅԅԅhpOJQJ^JhPk5OJQJ^JhU~hHh5OJQJ^JhU~hC@5OJQJ^JhC@OJQJ^JhUpJOJQJ^JhPkOJQJ^JhHhhHhOJQJ^J hC@hHhCJOJQJ^JaJhPkCJOJQJ^JaJ4LNP\ ^ ` 4!6!8!f!h!""""P"R"T""""$a$gd'IT"d""###$D$n$$$$$%P%|%%%D&L&t&&&&&l'r'''''''Ƕxa,h hB*CJOJQJ\^JaJph!hh B*OJQJ^Jphh B*OJQJ^JphhB*OJQJ^Jph h hHhCJOJQJ^JaJ h h CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJh}OJQJ^JhHhhHhOJQJ^JhpOJQJ^JhPkOJQJ^J "V#X#Z#$%%%&&j'l'n'p'r''''''''(N(((( & F7$8$H$gd 7$8$H$gd$a$gd'I''''(2(T(l((((((8)N)b))"*B*h*x***ս~qcqYqHq>q>h OJQJ^J h hHhCJ OJQJ^JaJ h OJQJ^JhU~hHh5OJQJ^JhHhhHhOJQJ^J/hh6B*CJOJQJ]^JaJph#h B*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph/hh5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph)h hB*CJOJQJ^JaJph(6)8)N)P))))**** *"*B*D*F***++j,l,n,(.*.,./v0$a$gd'I****++2+p++++,R,,,-<------".$.,.b..../d/////0$0`0x000101`1n1p111111202h222Z3߽߳dz߳߳ߥ߽߳߳߳ߥh 5OJQJ^Jh2xhHh5OJQJ^JhU~OJQJ^Jh2xOJQJ^JhUpJOJQJ^Jh hHh5OJQJ^JhHhhHhOJQJ^Jh OJQJ^JhPOJQJ^J8v0x000.101n1p111.2022222X3Z3333333336484:4$a$gd'IZ3\3333333333364V44565556J6h66.7n7778Z(Z*Z,Z.Z>ZZZZ[[[0[B[j[ߺߟߝՐwmmmmhOJQJ^JhhHh5OJQJ^Jh5OJQJ^JhHhhOJQJ^JUh OJQJ^J h2xhHhCJ OJQJ^JaJ h2xCJ OJQJ^JaJ hHhh<OJQJ^JhHhOJQJ^JhHhhHhOJQJ^Jh2xOJQJ^Jh<OJQJ^J*:4b5d5z5|566*Z,Z.Z>Z@ZZZ.[0[p[r[[[[X\\\\\\\\$a$gd'Iza trenutnu ponudu; Datumi Ispiaite datume kako biste prikazali koliko je dugo trajao odreeni program, npr.; Od septembra 1994. do juna 1998. Naziv dodeljene kvalifikacije: Glavni predmeti / ste ene veatine Navedite glavne predmete i strukovne veatine koje ste u ili tokom odreenog programa, grupiaui ih zajedno ukoliko je to potrebno radi sa~etosti. Li ne veatine i kompetencije Ovde piaite o veatinama i kompetencijama ste enima tokom ~ivota i karijere, ali ne nu~no obuhvaenim formalnim svedo anstvima i diplomama. Drugim re ima, cilj je pru~iti potpunu sliku vaaih veatina i kompetencija. Navedeni naslov (jezici, druatvene, organizacione, tehni ke, ra unarske, umetni ke i ostale veatine i kompetencije) omoguava da opiaete veatine i kompetencije koje ste stekli kako tokom obrazovanja i osposobljavanja (tokom akolovanja), tako i na seminarima ili tokom trajnog profesionalnog usavraavanja te na neformalni na in (tokom aktivnosti povezanih s vaaim zanimanjem ili u slobodno vreme). Jezici Uputstva za upotrebu tablice samoprocene Tablica samoprocene se temelji na tablici od aest nivoa Zajedni kog evropskog referentnog okvira za jezike koji je osmislilo i razvilo Vee Evrope. Tablica se sastoji od tri nivoa: - Osnovni korisnik (nivoi A1 i A2); - Samostalni korisnik (razine B1 i B2); - Iskusni korisnik (razine C1 i C2). Napomene: - ako imate potvrdu koja svedo i o vaaoj kompetenciji (poput TOEIC -Test of English for International Communication), navedite nivo i datum izdavanja; nemojte preuveli ati nivo svoje kompetencije koja se lako mo~e proveriti kroz intervju! Druatvene veatine i kompetence O emu se radi? Druatvene veatine i kompetence se odnose na ~ivot i rad s drugim ljudima na mestima gde je va~na komunikacija i u situacijama gde je neophodan timski rad (na primer, u kulturi i sportu), u multikulturalnim sredinama, npr.: Opiaite svoje druatvene veatine i kompetence, npr.: - timski duh; - sposobnost prilagoavanja multikulturalnim sredinama, ste ena tokom radnog iskustva u inostranstvu; - dobre komunikacione veatine ste ene tokom iskustva kao voditelj prodaje. Navedite u kom kontekstu su ste ene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.). Organizacione veatine i kompetence O emu se radi? Organizacione veatine i kompetence se odnose na koordiniranje i administriranje ljudi, projekata i finansijskih sredstava; na poslu, u dobrovoljnom radu (na primer, u kulturi i sportu), te kod kue itd. Opiaite svoje organizacione veatine i kompetence, npr.: - rukovoenje (trenutno odgovaram za tim od 10 osoba); - smisao za organizaciju (iskustvo u logistici); - iskustvo u voenju projekata i timova. Navedite u kojem kontekstu su ste ene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.). Tehni ke veatine i kompetence O emu se radi? Tehni ke veatine i kompetence se odnose na stru no rukovanje specifi nom vrstom opreme, maaina itd. razli itih od ra unara ili na tehni ke veatine i kompetence na specijalizovanim podru jima (proizvodnja, zdravstvo, bankarstvo itd.). Opiaite svoje veatine i kompetence, npr.: - rukovoenje procesima kontrole kvaliteta (bio sam odgovoran za finansijsku reviziju u svom odeljenju). Ra unarske veatine i kompetence O emu se radi? Ra unarske veatine i kompetencije se odnose na obradu teksta i druge aplikacije, pretra~ivanje baza podataka, upoznavanje s Internetom, napredne veatine (programiranje itd.). Opiaite svoje ra unarske veatine i kompetence, npr.: - veato baratanje Microsoft Office"! alatima (Word"!, Excel"! i PowerPoint"!); - osnovno poznavanje aplikacija grafi kog dizajna (Adobe Illustrator"!, PhotoShop"!). Navedite u kojem kontekstu su ste ene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.). Umetni ke veatine i kompetence Ovde navedite svoje zna ajne umetni ke veatine i kompetence (muzika; pisanje; dizajn itd.), npr.: grafi ki dizajn Navedite u kojem kontekstu su ste ene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.). Ostale veatine i kompetence Ovde navedite svoje druge zna ajne veatine i kompetence koje nisu spomenute u ranijim naslovima (hobiji, sportovi, odgovorne funkcije u dobrovoljnim organizacijama), npr.: planinarenje Navedite u kojem kontekstu su ste ene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.). Voza ka dozvola(e) Ovde navedite posedujete li voza ku dozvolu pa, ako je posedujete, za koju kategoriju vozila, npr.: kategorija B Dodatne informacije Ovde navedite sve ostale informacije za koje mislite da su va~ne (publikacije ili istra~ivanja; lanstvo u profesionalnim organizacijama, podaci o vojnoj slu~bi [ako ocenjujete da je va~no navesti da ste odslu~ili vojni rok], bra no stanje [ako smatrate da je va~no navesti], osobe za kontakt i preporuke [ime, naziv radnog mesta, adresa, vidi napomenu dolje]), npr.: Publikacije lanak: Molecular characterisation of a H3o-loaded brain cell, Immunology Quarterly, New York, 02/2002 ako je prikladno, pru~ite kratak opis svojih publikacija ili istra~ivanja; navedite tip dokumenta (studija, lanak, izveataj itd.). Dodaci Navedite sve dodatke prilo~ene uz CV, npr.: kopije diploma i drugih kvalifikacija, uklju ujui svedo anstva izdate po zavraetku kurseva osposobljavanja, a koje ne vode do formalne kvalifikacije; potvrda o zaposlenju ili radnom mestu; publikacije ili istra~ivanja; itd.. Napomene: navedite dodatke logi kim redosledom (npr., grupiaite diplome i potvrde o zaposlenju zajedno, ako je potrebno dajte im brojeve) kako biste pomogli itatelju; nikad ne aaljite originale diploma ili svedo anstva o kvalifikacijama jer se mogu izgubiti; dovoljne su fotokopije. Napomene: nemojte navoditi adresu osobe za kontakt bez njegova/njenog formalnog pristanka; bolje je napisati 'Preporuke se dostavljaju na zahtev' kako ne biste pretrpali CV; j[l[r[[[[[L\X\|\\\\\\\\ ]<]>]P]X]]]h^~^^^^ ____`V`X`|````Va齳镄zpfffzffzfffhOJQJ^JhiOJQJ^JhWOJQJ^J hfOhHhCJOJQJ^JaJ hfOhfOCJOJQJ^JaJhHhh<OJQJ^Jh<OJQJ^JhHhOJQJ^Jh OJQJ^JhfOOJQJ^JmHsHhfOOJQJ^JhHhhHhOJQJ^JhOJQJ^J(\\\\\\\:]<]>]bb bbbpbrbvbcccccc8d:dCJOJQJ^JaJ h67h<CJOJQJ^JaJhHhCJOJQJ^JaJ h67hHhCJOJQJ^JaJh67CJOJQJ^JaJhHhh67OJQJ^Jh>OJQJ^JhWOJQJ^JhHhhHhOJQJ^Jh67OJQJ^J0ljnjk k kkkkklHlJlLlnlpln n|n~nnnToVooooHppp$a$gd'Ippppp q qrr:shHhCJOJQJ^JaJ hW"hHhCJOJQJ^JaJ hW"hW"CJOJQJ^JaJh>OJQJ^JhHhhHhOJQJ^JhW"OJQJ^J>Z~\~x~z~|~~~~P|~ :$a$gd'I:<؅څ02 "&<>$a$gd'I,1h/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No ListbOb Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmH phsH tH /'()*+123!"$%)*,->?AB1212 { | ~  * + , K L M D E F G H S T w x y . / 0  ( ) * s t u \]'jkl !"#{|567;<DFPQstST tu,rstuvwxyz{|}~ 89;GHIopq|}opqB6 7 !$!%!&!7!8!"">"?"w"x""""""$#P#Q#R#q#r#t###q$r$$$ % % %,%.%?%@%%%'&(&u&v&&&&'F'G'H'h'j'k''''''/(Z(w(x(y(&)')5)6)))))))))-*.*<*=*>*S*T*U**++++>,?,@,,,,,,,,,,,----------..//////////0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'j///////Z0 4aZ0 Z0Z00Z00Z00@Z0`Z00Z00Z00Z00Pb :T"'*Z3j[VaBhpx!#%')+EGILN "(v0:4\dljpxZ~: "$&(*,FHJKMOP8@0( B S ?+,+,/3,3,/9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace }L|   ! ' . 2 3 8 9 ? @ H N R S X Y d e f g v x |    % ' + , - . : ; A H P V a e g h m n t {   " + 2 9 : D E J O T U ] ^ ` a f g o q t v y z    % , 4 8 : ; B C I J N O ^ _ ` a g h p w  !(),-9=JKRS[\`agiqruv} "%&,-56?@EFIJMNPQY]abefjkpqx|~ $'-189BCJKLMRS]`glst'+,45<=BCHINOSTWXacjkmnx| #$&'-.29<@DEJKSTWX^_ikopstwx{|&(48:;@AIJNOSTZ[`agipqz{  &)136<BFNOUVZ^fgmnrsvw{|~ !,.67ACNQWXbcdeqt|} !$%-/4=ABEFNOVY`ahjlns| !%&-.34?@ABQVZ[bcklopuv  ()/045:;DEKOSTZ[cmpuwx  !*,46?@BCJKRYabfgp (*0179=AHIPQVW\]defgsu}~$%)*/0;<=>MOTU_bfghiklvwz{ "#*+6;BCNRYZ\]deghlmrs~  *+35;?@KRS[]cghqy *+/056BCGKOPTU^_cdlqz{$%(,56<=@CEPWXYZ`euv    $ ' 3 9 > ? L N U V ] ^ c d l m p q y z ! !!!!!!"!(!,!0!4!8!E!F!M!N!O!P!Z!^!d!e!g!h!u!v!w!x!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" " """ "!"(")"*"+"5"7":"A"L"N"V"W"`"a"c"d"g"h"j"n"s"z"""""""""""""""""""""""""""""""######!#$#/#0#3#4#<#=#G#H#K#R#Z#[#b#c#d#e#o#v#z#~#################################$$$$$$$$$$$$%$&$($)$9$:$D$F$Q$S$\$^$h$i$l$r$y$z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% %%%%%% %*%0%4%8%<%@%J%K%R%S%T%U%a%e%k%l%n%o%u%v%|%}%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & &&&&&& &#&*&/&0&9&L&S&d&e&x&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' ' ''''%'&')'*'2'3'='>'A'H'Q'R'Y'Z'['\'f'k'o'p'x'y'~'''''''''''''''''''''''''''''''''(( ( (((("($(,(/(:(;(>(?(G(H(R(S(V(Z(`(a(h(i(j(k(u(y(}(~(((((((((((((((((((((((((((((((() ))))")')3)6)>)A)F)G)P)Q)S)T)[)])a)b)q)s)v)x))))))))))))))))))))))))))))))) * * ******$*&*)*.*8*>*E*F*Q*U*Y*Z*b*c*f*g*m*n*y*z*|*}******?,@,C,D,,,,,/uxNP'^`/OQ')\_fha c . 2 B V a { 2 9 , 4 w ]'-km9< !$nsVZpruw,4*tZ\CE9 > e!g!7"<"A"L"z""""$#/#####$$$$l%n% &%&*&/&x&&'%'''''/(:()$)')3)))))&*+*.*8*****++@,C,,-- ------.../&//3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333~ s|ppop$!%!-%-%G'G'Y(Y(x(x())))))<*<*T*T*?,?,,,,,/ /}*ׂ m^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH}* m L     @ 9} }67~W"ix6C@UpJfOHhPk2xu"i <VH+hP U~p'I>Wj0@ /    " $ ( * . 0 2 4 6 ZUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings"1hr#ֆG !(V!(V!24d//2QHP)?Hh2 jasmina Lorik Lajos Oh+'0l ( 4 @LT\d jasminaNormal Lorik Lajos10Microsoft Office Word@Գ?@L@J!(՜.+,0 hp| *V/' Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp1TableRzWordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q