Poljoprivredna škola - Mezőgazdasági Iskola


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 25

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 38

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/plugins/content/imageshow/imageshow.php on line 52

Marin Videnov

 MarinVidenov
   
Zvanje

Diplomirani hemičar

Predmeti Hemija; Analitička hemija; Fizička Hemija
Razredna starešina
Prehrambeni tehničari na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2013
Ostale aktivnosti u školi

Predsednik tima za borbu protiv nasilja;

Marina Radaković

 
 RadakovicMarina
Zvanje

Apsolvent arheologije

Predmeti Latinski jezik; Likovna kultura
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u školi

Član aktiva jezičara; Član aktiva profesora građanskog vaspitanja, verske nastave i likovne kulture.

Marta Bačo

 BacsoMarta
   
Zvanje

Diplomirani veterinar

Predmeti Veterinarska grupa predmeta
Razredna starešina
Veterinarski tehničari na mađarskom nastavnom jeziku - generacija 2010
Ostale aktivnosti u školi

Predsednik tima za ETOS

Mirjana Ivanović

 MirjanaIvanovic
   
Zvanje

Sci. ing. poljoprivrede

Predmeti Grupa predmeta iz biljne proizvodnje
Razredna starešina
Tehničari hortikulture na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2011
Ostale aktivnosti u školi

Član tima za rayvojno planiranje; Biljna sekcija

Miroslav Hinić

 MiroslavHinic
   
Zvanje

diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, diplomirani trener košarke

Predmeti Fizičko vaspitanje
Razredna starešina
Cvećari i vrtlari na mađarskom nastavnom jeziku - generacija 2012
Ostale aktivnosti u školi

Član aktiva fizičkog vaspitanja, Član tima za zaštitu učenika od nasilja, Član tima nastava i učenje, Održavanje pčela na školskoj ekonomiji

Nada Generalović

 00 BlankF
   
Zvanje

Profesor srpskog jezika i književnosti

Predmeti Srpski jezik i njiževnost
Razredna starešina
Tehničari hortikulture na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2012
Ostale aktivnosti u školi

Likovna i dramska sekcija

Sandra Đorđević

 SandraDjordjevic
   
Zvanje

profesor geografije - master

Predmeti Grupa predmeta geografije i turizma, Sociologija sa pravima građana
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u školi

Član aktiva istorije i geografije; Član tima za razvojno planiranje; Član komisije za ekskurzije i stručne posete

Snežana Zagorac

 SnezanaZagorac
   
Zvanje

Diplomirani biolog

Predmeti Biologija; Mikrobiologija
Razredna starešina
Poljoprivredni tehničari na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2012
Ostale aktivnosti u školi

Predsednik tima "Nastava i učenje"; Saradnja sa crvenim krstom

Tamaš Pece

00 BlankM 
   
Zvanje

Diplomirani agronom

Predmeti Grupa predmeta iz poljoprivredne struke
Razredna starešina
Poljoprivredni tehničari na mađarskom nastavnom jeziku - generacija 2011
Ostale aktivnosti u školi

Član tima za sprečavanje nasilje; Član tima za stručno unapređenje profesora; Član aktiva biljne proizvodnje i prakse

Vera Rakčević

00 BlankF 
   
Zvanje

Profesor srpskog jezika i književnosti

Predmeti Srpski jezik i književnost; Građansko vaspitanje
Razredna starešina
Poljoprivredni tehničari na srpskom nastavnom jeziku - generacija 2011
Ostale aktivnosti u školi

Predsednik tima za razvojno planiranje; Član aktiva srpskog jezika a književnosti

Žarko Zagorac

00 BlankM 
   
Zvanje

Diplomirani mašinski inženjer

Predmeti Stručni predmeti; Računarstvo i informatika; Fizika
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u školi

 

Đuro Zelić

DjuroZelic 
   
Zvanje

Diplomirani inženjer poljoprivrede

Predmeti Voćarstvo; Vinogradarstvo; Zaštita bilja; Dendrologija
Razredna starešina
nema razred
Ostale aktivnosti u školi

 

Vi ste ovde: Школа / Запослени / Професори