Poljoprivredna škola - Mezőgazdasági Iskola

Članke Sun Company-a

U okviru škole formirana je učenička kompanija "SUN COMPANY" 2008. godine.  Kompanija funkcioniše kao učenička preduzetnička organizacija i svake školske godine ima jedinstven naziv. Obe školske godine deluje pod nazivom "SUNFLOWERS"!

Mentor kompanije je profesorica preduzetništva Danica Žilić.

Cilj učeničke preduzetničke organizacije je podsticanje razvoja preduzetničkog duha i preduzetničkog ambijenta među mladim ljudima, pomoć mladima da razvijaju samoinicijativu, kreativnost, timski rad i odgovornost.

Socijalno preduzetništvo

U okviru učeničke kompanije TIM učenika je uradio prezentaciju za preduzeće "TIPKO" koje bi radilo kao socijalno preduzeće.

Naša misija je promocija zdravog načina življenja, da svojim proizvodima pokažemo primere zdrave hrane i zdravog načina života u školi.

Vi ste ovde: Школа / SUN COMPANY