УСПЕХ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА

  • Štampa

УСПЕХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

ОДЕЉЕЊИ СА НАЈБОЉИМ УСПЕХОМ НА НИВОУ ШКОЛЕ СУ: IV-4 (4,01), III-5 (3,78) и I -3 (3,60).

TРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

ОДЕЉЕЊE СА НАЈБОЉИМ УСПЕХОМ НА НИВОУ ШКОЛЕ JE: III-8 (3,70).

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2016/17. ШК. Г. ОСТВАРИЛИ

СКРОЗ ОДЛИЧАН УСПЕХ (5,00):

Eмилија Лошонци (1-3)

Филип Хромиш (1-3)

Ocsenás Anita(1-6)

Светлана Кнежевић (3-5)

Лазар Радовановић(3-5)

Faragó Zita (3-6)

Јована Милошевић (4-3)

Lukács Emese (4-4)

Марија Максимовић (4-5)

Borbás Valérija (4-6)